Nannestad Turlag ble stiftet 22. april 2013 og er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. Vi har som mål å skape et aktivt turmiljø der barn, ungdom og voksne trives.

Vi har for tiden to undergrupper; Barnas Turlag og Dugnadsgruppa. Mer informasjon om disse finner du i menyen øverst på siden.

Styret

Her finner du oversikt over medlemmene i vårt styre.

Vedtekter

Vedtekter for Nannestad Turlag.