Velkommen til Nannestad Turlag
Foto: Heidi Larsen

Nannestad Turlag har som mål å skape et aktivt turmiljø der barn, ungdom og voksne trives. Turlaget vil først og fremst arrangere fellesturer og -aktiviteter i nærmiljøet.


Å gå tur er menneskets beste medisin. Hippokrates

Nannestad Turlag på Facebook

Barnas Turlag Nannestad på Facebook