Styret

Navn Rolle Postnummer Telefonnummer
Karl Henrik Laache Styreleder 2030 Nannestad 905 22 476
Irene Sandholt Styremedlem. DNT Ung. Kursansvarlig 2032 Maura 995 19 304
Bjarte Norheim Nestleder. 2074 Eidsvoll Verk  996 66 000
Thorbjørn Refsum Styremedlem. DNT Ung 2034 Holter 952 67 046
Astrid Elise Borch Styremedlem. Ansv. for Stolpejakten. Publiseringsansvarlig. 2030 Nannestad 917 93 501
Trygve Bekken Styremedlem 2074 Eidsvoll Verk 47647104
Jon-Hallvard Heggelund Styremedlem 2030 Nannestad 95948428

Du når oss på nannestadturlag@dnt.no