Aktiv i 100 i Nannestad!

Foto: Katrine Gramnæs

Nannestad Turlag og Nannestad Frivilligsentral starter med Aktiv i 100 i Nannestad.  Dette er et lavterskel turtilbud for alle som ønsker noen å gå på tur sammen med. 

Turene vil ha fast oppmøtested ved Nannestad Torg (busstasjonen ved Rema1000), annenhver tirsdag i oddetallsuker kl 1000. 

Det blir gitt informasjon om turmål for turene på turlagets hjemmeside og på Nannestad Frivilligsentrals side.  Noen ganger vil turen gå fra oppmøtepunktet og andre ganger vil det være samkjøring med privatbiler til utgangspunktet for turen.  Turene vil vare 2-3 timer, og vil typisk være 5-10 km.

Alle må ta med egen mat og drikke, ha med sitteunderlag, gode tursko og kle seg etter været!

Første turene vil være 10. mai, 24. mai, 7. juni og 21. juni.

Mer opplysninger: Karl Henrik Laache tlf. 90522476 eller Marianne Stallvik Kråkmo tlf 97761684